Tháng 3
16

Các lĩnh vực đã áp dụng Thuần Việt SM

Bài này liệt kê các ngành nghề đã và đang áp dụng phần mềm Thuần Việt SM

Thuần Việt SM không chỉ sử dụng cho cửa hàng thuốc như nhiều khách hàng đã gọi điện và hỏi. Các lĩnh vực đã áp dụng thành công Thuần Việt SM:

1.  Quản lý bán hàng Thực phẩm chức năng

2. Quản lý bán hàng – cửa hàng máy tính

3. Quản lý bán hàng – Công ty in ảnh quảng cáo, ảnh khổ lớn

4. Quản lý khách hàng – Công ty in lịch, in hóa đơn

5. Quản lý tour – Du lịch Côn Đảo

6. Quản lý khách hàng – Công ty bất động sản

7. Quản lý bán hàng – Công ty sản xuất kem

8. Quản lý bán hàng – Cửa hàng sách

9. Quản lý bán hàng – Cửa hàng bán quần áo

10. Quản lý bán hàng – Cửa hàng bán vải nhám

11. Quản lý bán hàng – Công ty bán vật liệu xây dựng

12. Quản lý bán hàng – Cửa hàng bán tạp phẩm

….

Comments are closed.