Tháng 3
16

Phát hành Mediafire Getter v2.3

Thuần Việt Soft xin ra mắt chương trình tải file hàng loạt Mediafire Getter v2.3 với các update

1. Fix lỗi không ghi lại thư tự các link tải về khi thay đổi vị trí link bằng cách kéo thả

2. Update cho phép sử dụng tài khoản Mediafire Pro

Link tải về

Comments are closed.