Tháng 4
17

Phần mềm quản lý quán cà phê Thuần Việt Coffee v2.0

Xin trân trọng phát hành phiên bản 2.0 phần mềm Thuần Việt Coffee v2.0 với các tính năng mới:

Thêm nhiều tùy chọn cho người quản trị dễ dàng quản lý
a. Cho phép khách nợ hay không?
b. Có cho phép sử dụng chức năng “Đóng bill, không in” hay không
c. Số lần in bill (in 1 bill giữ, 1 bill đưa khách)
d. Tùy chọn mật khẩu bớt món (sử dụng/không sử dụng)
i. Trường hợp mà bạn muốn quản lý chặt chẽ, chỉ thêm hàng, không được giảm hàng.
ii. Khi giảm chương trình sẽ hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mật khẩu giảm hàng (chỉ quản lý biết)
e. Sử dụng mã hàng và phím nóng (trường hợp quán đông muốn nhập liệu hoàn toàn bằng bàn phím
i. Kích hoạt tùy chọn “Sử dụng mã hàng”
ii. Kích hoạt tùy chọn “Nhập số lượng sau khi thêm mặt hàng vào phiếu”
iii. Đóng và mở lại cửa sổ “Sử dụng dịch vụ”
iv. Các phím nóng:
• F3: nhảy vào ô tìm kiếm
• F5: Hiển thị danh sách bàn trống để chọn nhanh mở bàn
• F6: hiển thị danh sách bàn đang sử dụng để xử lý (thanh toán, chuyển bàn…)
• F7: hiển thị danh sách bàn kèm trạng thái (sử dụng/không sử dụng)
• F9: Thống kê
• F10: In xuống bếp
• F12: Thanh toán
f. Thêm ghi chú ngoài đơn hàng
g. Kiểm soát nâng mức thành viên
h. Lưu vết hoạt động: mọi hoạt động của thu ngân đều được ghi lại để có thể dễ dàng kiểm soát các thay đổi đối với chương trình
i. Tách bill

MỜI BẠN TẢI VỀ SỬ DUNG

PHIÊN BẢN CHO WINDOWS 32BIT

PHIÊN BẢN CHO WINDOWS 64BIT

tags: phan mem quan ly caphe, quan ly caphe,  phan mem quan ly cafe, quan ly cafe, phần mềm quản lý cafe, quản lý cafe, quản lý caphe

 1. Thêm nhiều tùy chọn cho người quản trị dễ dàng quản lý

  1. Cho phép khách nợ hay không?
  2. Có cho phép sử dụng chức năng “Đóng bill, không in” hay không
  3. Số lần in bill (in 1 bill giữ, 1 bill đưa khách)
  4. Tùy chọn mật khẩu bớt món (sử dụng/không sử dụng)

i. Trường hợp mà bạn muốn quản lý chặt chẽ, chỉ thêm hàng, không được giảm hàng.

ii. Khi giảm chương trình sẽ hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mật khẩu giảm hàng (chỉ quản lý biết)

  1. Sử dụng mã hàng và phím nóng (trường hợp quán đông muốn nhập liệu hoàn toàn bằng bàn phím

i. Kích hoạt tùy chọn “Sử dụng mã hàng”

ii. Kích hoạt tùy chọn “Nhập số lượng sau khi thêm mặt hàng vào phiếu”

iii. Đóng và mở lại cửa sổ “Sử dụng dịch vụ”

iv. Các phím nóng:

· F3: nhảy vào ô tìm kiếm

· F5: Hiển thị danh sách bàn trống để chọn nhanh mở bàn

· F6: hiển thị danh sách bàn đang sử dụng để xử lý (thanh toán, chuyển bàn…)

· F7: hiển thị danh sách bàn kèm trạng thái (sử dụng/không sử dụng)

· F9: Thống kê

· F10: In xuống bếp

· F12: Thanh toán

  1. Thêm ghi chú ngoài đơn hàng
  2. Kiểm soát nâng mức thành viên
  3. Lưu vết hoạt động: mọi hoạt động của thu ngân đều được ghi lại để có thể dễ dàng kiểm soát các thay đổi đối với chương trình
  4. Tách bill

2 Comments to “Phần mềm quản lý quán cà phê Thuần Việt Coffee v2.0”

 • anthony 20.04.2012 lúc 14:12

  pm yêu cầu netfw 2.0 nhưng máy đã có netfw 4.5 thì pm không chạy

Post comment