Tháng 7
6

Phần mềm quản lý cafe Thuần Việt Coffee 2.1

Xin trân trọng phát hành phiên bản 2.1 phần mềm Thuần Việt Coffee với các tính năng mới:

1.1.   Phân quyền xem giá nhập

1.1.   Tìm kiếm mặt hàng trong tồn kho

1.2.   Chức năng tách bill

1.3.   Phân giá theo từng khu vực

1.4.   Thêm các báo cáo mới

1.4.1.      Báo cáo doanh thu theo loại hàng (đồ ăn/đồ uống/đồ khác)

1.4.2.      Báo cáo tổng hợp bán hàng theo ca

1.4.3.      Báo cáo tổng hợp thu chi

1.5.   Sửa lỗi in báo cáo kết ca, mẫu in phiếu chi, mẫu hóa đơn 80

MỜI BẠN TẢI VỀ SỬ DUNG

PHIÊN BẢN CHO WINDOWS 32BIT

PHIÊN BẢN CHO WINDOWS 64BIT

tags: phan mem quan ly caphe, quan ly caphe,  phan mem quan ly cafe, quan ly cafe, phần mềm quản lý cafe, quản lý cafe, quản lý caphe

Post comment