Tháng 5
31

Phát hành Thuần Việt POS v3.0

Ngày 31/5/2013 Thuần Việt phát hành bản 3.0 Thuần Việt POS với các tính năng mới:

1. Đi kèm tính năng quản lý từ xa qua điện thoại, máy tính bảng… (bản chuyên nghiệp)

2. Tính năng kiểm soát số Order: Mỗi bill sẽ lưu lại các số order gọi món do phục vụ ghi và cuối ngày, cuối tuần hệ thống tự động tổng kết xem bị thiếu order nào, trùng order nào

3. Cập nhật tính năng xem báo cáo

4. Tính lãi lỗ theo 2 phương pháp: theo giá vốn trung bình và theo giá nhập

5. Nâng cấp tính năng tồn kho, cho phép xem thẻ kho ngay tại giao diện tồn kho, có thể xuất tồn kho ra excel.

6. Cho phép import định lượng từ excel

7. Cho phép cập nhật giá mặt hàng từ excel

8. Cho phép in lại báo cáo kết ca của ngày trước

9. Nâng cấp chức năng thống kê doanh thu, xem tổng tiền thu được cuối ngày (tính cả công nợ và thu chi trong ngày)

10. Hỗ trợ giảm giá theo số tiền.

11.  Hỗ trợ tùy chọn tính doanh thu  đến trước 2h sáng ngày hôm sau vào ngày hôm trước.

12. Hỗ trợ mặt hàng mặc định (ví dụ: lạc rang, khăn ướt, dưa chuột…)

13. Hỗ trợ 2 đơn vị tính riêng cho bán hàng và định lượng và quy đổi giữa 2 đơn vị tính

TẢI VỀ SỬ DỤNG NGAY