Tháng 4
24

Phát hành phần mềm Thuần Việt Mobile 2.6

Thuần Việt Software xin trân trọng phát hành phiên bản mới của hệ thống quản lý cửa hàng điện thoại Thuần Việt Mobile 2.6

Các tính năng mới trong phiên bản 2.6

1. Tối ưu hóa cách nhập liệu, tìm kiếm và hiển thị thông minh hơn

2. Cho phép nhập nhiều seri/imei một lúc có chung đơn giá

3. Cho phép nhập liệu bằng cách tìm kiếm các mặt hàng và imei (không bắt buộc phải nhập liệu bằng đầu đọc mã vạch)

4. Tối ưu hóa và cho phép import dữ liệu từ excel

Vui lòng tải về sử dụng tại đây

Phát hành phần mềm Thuần Việt Mobile 2.6