Hiển thị tất cả các bài viết trong nhóm Phần mềm quản lý cầm đồ
Tháng 2
3

Phần mềm quản lý hiệu cầm đồ

Thuần việt xin trân trọng phát hành phiên bản Thuần Việt Cầm Đồ v2.0 với các chức năng sau

1. Quản lý danh mục mặt hàng cầm

2. Quản lý danh sách khách hàng

3. Quản lý hợp đồng cho vay cầm đồ: trả lãi sau, trả lãi trước, trả lãi họ

4. Quản lý huy động vốn

5. Quản lý quỹ

6. Quản lý mua bán, tồn kho

7. Quản lý nhân sự

8. Người dùng và phân quyền

9. Quản trị hệ thống

10. Báo cáo

Với rất nhiều tiện ích đơn giản dễ dàng cài đặt và sử dụng.

TẢI VỀ SỬ DỤNG NGAY