Hiển thị tất cả các bài viết trong nhóm Phần mềm quản lý sân Patin
Tháng 6
2

Phần mềm quản lý sân Patin Thuần Việt Patin v3.0

Ngày 31/5/2013 Thuần Việt phát hành bản 3.0 Thuần Việt Patin với các tính năng:

1. Quản lý thẻ vào sân

2. Quản lý khách hàng, thẻ thành viên, thẻ tích điểm, thẻ giảm giá

3. Quản lý linh hoạt nhiều loại hình dịch vụ cho thuê và bán hàng

4. Quản lý mặt hàng

5. Quản lý kho hàng

6. Quản lý bán hàng

7. Quản lý quỹ (thu-chi)

8. Chấm công, tính lương, tạm ứng

9. Lãi lỗ

10. Chốt ca và chuyển ca

11. Xem báo cáo online  trên di động, máy tính bảng


TẢI VỀ SỬ DỤNG NGAY ĐẦY ĐỦ CHỨC NĂNG TRONG 20 NGÀY