Hướng dẫn chạy chương trình

I. Cài đặt

Sau khi tải chương trình về bạn tiến hành cài đặt

1. Cài đặt Framework 2.0 (không cần cài nếu máy bạn đã có hoặc máy bạn cài Win7)

2. Cài đặt chương trình

3. Cài đặt máy chủ, nếu bạn muốn sử dụng qua máy chủ để chia sẻ dữ liệu

II. Thực thi chương trình

***VỚI WIN7 BẠN CẦN PHẢI PHÂN QUYỀN ADMIN CHO CHƯƠNG TRÌNH, BẠN CŨNG CẦN PHÂN QUYỀN ADMIN CHO UNIKEY, VIETKEY ĐỂ CÓ THỂ GÕ TIẾNG VIỆT CÓ DẤU. Các bước thao tác như sau

***Nháy phải vào shortcut chương trình Thuần Việt ở màn hình và chọn “Properties”

***Cửa sổ hiện ra, bạn chọn Tab Compability và tick vào “Run this program as an administrator”

***Bấm OK để ghi lại và chạy lại chương trình, chọn YES khi khởi động chương trình

1. Bạn chạy chương trình sẽ tự động login vào hệ thống với dữ liệu có sẵn (dữ liệu demo)

2. Nếu bạn muốn tạo dữ liệu trắng riêng để mình thử nhập liệu sử dụng thì bạn làm theo các bước sau

2. 1 Thực thi chương trình, đăng nhập vào dữ liệu demo

2. 2 Bạn chọn menu “Hệ thống | Cơ sở dữ liệu | Tạo mới cơ sở dữ liệu”

2.3 Bạn nhập đường dẫn để ghi file cơ sở dữ liệu trắng

2.4 Thông báo hiện ra bạn đã