Phần mềm Cafe, Karaoke, Bida quản lý qua IPAD, MAC, Web, Android

Mô đun mới cho phép bạn quản trị các hoạt động quán của bạn (CaFe, Karaoke, Bida…) qua web trên các thiết bị có hỗ tợ javascript: IPAD, MAC Book, Smart Phone, PC…

Một số giao diện

1. Giao diện đăng nhập hệ thống

2. Giao diện menu chính

3. Giao diện trạng thái hoạt động hiện tại (thời gian thực)

4. Tổng hợp doanh thu trong ngày

5. Tổng hợp doanh thu theo khoảng thời gian

6. Chi tiết bán hàng theo khoảng thời gian