Phần mềm quản lý quán Cafe

I. YÊU CẦU HỆ THỐNG

1. Hệ diều hành Windows 7, Windows Vista, Windows XP (Service Pack 2), Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows 2000 (with Service Pack 3), Windows ME hoặc Windows 98

2. Để chạy được hệ thống bạn cần cài đặt .NET FRAMEWORK 2.0 trước

Tải về tại đây.

II. TẢI BỘ CÀI CHƯƠNG TRÌNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

STT Tên file Phiên bản Ngày cập nhật Kích thước
Phần mềm quản lý quán Cafe Thuần Việt Coffee
1 Bộ cài chạy cả win 32 và 64 bit 2.5
v2.5 12/11/2012 13.8 MB
BẢN MỚI 3.0
1 Bộ cài và hướng dẫn bản chuẩn
v3.0 31/05/2013 14.2 MB + 4M(hướng dẫn)
2 Bộ cài và hướng dẫn cho màn hình cảm ứng
v3.0 27/06/2013 17 MB + 5M(hướng dẫn)

(BẠN TẢI BẢN CHUẨN NẾU KHÔNG CÓ MÀN HÌNH CẢM ỨNG)

III. THỰC THI CHƯƠNG TRÌNH SAU KHI CÀI ĐẶT

Bạn xem ở đây