Đầu đọc mã vạchHiển thị 25–36 trên 119 nội dung

Đầu đọc mã vạch Antech

Máy đọc mã vạch 1D AS2180

1,400,000 

Đầu đọc mã vạch Antech

Máy đọc mã vạch 1D AS2288

1,750,000 

Đầu đọc mã vạch Opticon

Máy đọc mã vạch 1D NVL-1001

7,800,000 

Đầu đọc mã vạch Antech

Máy đọc mã vạch 2D AS6000+

3,300,000 

Đầu đọc mã vạch Antech

Máy đọc mã vạch 2D AS6100

4,100,000 

Đầu đọc mã vạch Opticon

Máy đọc mã vạch 2D Bluetooth OPI-3301

15,000,000 

Đầu đọc mã vạch Antech

Máy đọc mã vạch 2D để bàn AS7200

5,000,000 

Đầu đọc mã vạch Honeywell Metrologic

Máy đọc mã vạch 2D để bàn Honeywell – Youjie HF600

4,100,000 

Đầu đọc mã vạch Honeywell Metrologic

Máy đọc mã vạch 2D Honeywell 1450g2D

3,400,000 

Đầu đọc mã vạch Honeywell Metrologic

Máy đọc mã vạch 2D YOUJIE ( Honeywell ) YJ4600

3,800,000 

Đầu đọc mã vạch Antech

Máy đọc mã vạch Antech AS1280i

1,800,000