Phần cứngHiển thị 217–228 trên 242 nội dung

Đầu đọc mã vạch Opticon

Máy quét mã vạch đa tia 2D Opticon M-10

5,200,000 

Đầu đọc mã vạch Datalogic

Máy quét mã vạch Datalogic Magellan™ 800i (2D)

5,000,000 

Đầu đọc mã vạch Datalogic

Máy quét mã vạch Datalogic PM9530-DPM

4,100,000 

Đầu đọc mã vạch Opticon

Máy quét mã vạch đơn tia OPR 3201

2,700,000 

Đầu đọc mã vạch Datalogic

Máy quét mã vạch Heron HD3100

Đầu đọc mã vạch Honeywell Metrologic

Máy quét mã vạch Honeywell 1911IER

25,000,000 

Đầu đọc mã vạch Honeywell Metrologic

Máy quét mã vạch Honeywell Hyperion 1300g

Đầu đọc mã vạch Honeywell Metrologic

Máy quét mã vạch Honeywell Voyager 1202g