Phần cứngHiển thị 37–48 trên 242 nội dung

Màn hình cảm ứng

Màn hình cảm ứng OTEK OT15TB

6,900,000 

Đầu đọc mã vạch Opticon

Máy đọc mã vạch & kiểm kho OPH1005 (1D )

11,400,000 

Đầu đọc mã vạch Antech

Máy đọc mã vạch 1D AS2180

1,400,000 

Đầu đọc mã vạch Antech

Máy đọc mã vạch 1D AS2288

1,750,000 

Đầu đọc mã vạch Opticon

Máy đọc mã vạch 1D NVL-1001

7,800,000 

Đầu đọc mã vạch Antech

Máy đọc mã vạch 2D AS6000+

3,300,000 

Đầu đọc mã vạch Antech

Máy đọc mã vạch 2D AS6100

4,100,000 

Đầu đọc mã vạch Opticon

Máy đọc mã vạch 2D Bluetooth OPI-3301

15,000,000 

Đầu đọc mã vạch Antech

Máy đọc mã vạch 2D để bàn AS7200

5,000,000 

Đầu đọc mã vạch Honeywell Metrologic

Máy đọc mã vạch 2D để bàn Honeywell – Youjie HF600

4,100,000