Đầu đọc thẻ từ MR-300

1,800,000 

Thẻ từ là một thẻ nhựa có gắn một dải băng từ ở mặt sau của thẻ. Dải băng từ này có từ tính và các thiết bị đọc ghi thẻ có thể thay đổi nội dung dữ liệu trên thẻ. Dải băng từ này dùng để lưu trữ thông tin của chủ thẻ. Thẻ từ hiện nay chiếm phần lớn trong tổng số lượng thẻ đang sử dụng trên thị trường hiện nay. Đầu đọc thẻ từ đọc dữ liệu của thẻ từ dải từ tính hoặc từ bản vi mạch trên thẻ.

Ứng dụng của đầu đọc thẻ từ MR-300:

–          Dùng để đọc thông tin trên thẻ VIP, thẻ khách hàng, thẻ hội viên,…
–          Thẻ chấm công, thẻ kiểm soát vào/ra,…