Đầu đọc thẻ từHiển thị 2 nội dung

Đầu đọc thẻ từ

Đầu đọc thẻ từ MR-300

1,800,000 

Đầu đọc thẻ từ

Đầu đọc thẻ từ MSR100

1,500,000