Màn hình cảm ứngHiển thị 8 nội dung

Màn hình cảm ứng

Màn hình cảm ứng Birch TM2600

7,000,000 

Màn hình cảm ứng

Màn hình cảm ứng OTEK M437RB

6,900,000 
8,000,000 
7,200,000 

Màn hình cảm ứng

Màn hình cảm ứng OTEK OT15TB

6,900,000