TẠI SAO LỰA CHỌN THUẦN VIỆT

DỄ DÀNG SỬ DỤNG

Có thể import/export excel ở mọi chức năng.

Cho phép thao tác với hàng loạt dữ liệu: Ví dụ bạn có thể phân bố lại nhóm khách hàng hàng loạt mà không cần phải thao tác trên từng khách hàng

Lọc thông minh: lọc tiếng việt có dấu/không dấu

LÀM CHỦ SẢN PHẨM

Bạn không bị giới hạn khi sử dụng phần mềm. Bạn làm chủ công cụ của mình với quyền hành cao nhất.

Bạn sẽ không còn phải nghe: Anh/Chị không làm được, anh/chị liên hệ kỹ thuật để các bạn ấy hỗ trợ.

THAY ĐỔI THEO YÊU CẦU

Sản phẩm phần mềm của Thuần Việt có ưu điểm đó là có thể thay đổi theo đặc thù cả chức năng lẫn báo cáo.

Bạn cần thay đổi, thêm gì, hãy nói với chúng tôi.

Nếu bạn biết một chút kỹ năng máy tính, bạn có thể tự thiết kế phần mềm theo ý mình.

ỨNG DỤNG THƯỜNG HAY ĐÁM MÂY

NỘI DUNG

Chi phí sử dụng

Khả năng chạy offline

Tối ưu phần cứng

Cài đặt

Dữ liệu

Độ an toàn dữ liệu

ỨNG DỤNG THƯỜNG

Trả chi phí 1 lần, sử dụng mãi mãi

100% chạy tốt

Tích hợp tốt

Phải cài đặt

Trên máy tính cài phần mềm

Cần các dịch vụ gdrive, dropbox… để sao lưu

ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Phí khởi tạo lần đầu và phí thuê theo tháng

Chỉ một phần nhỏ hoặc không thể offline

Không tích hợp

Không cần cài đặt

Trên server của Thuần Việt

Tự động sao lưu, không thể mất dữ liệu

PHẦN MỀMXem tất cả