Phần mềm quản lý spa

4,000,000 

TẢI VỀ SỬ DỤNG THỬ TRONG 20 NGÀY

Tiếp nhận khách hàng

Có tính năng bán hàng các sản phẩm

Quản lý tồn kho sản phẩm

Báo cáo doanh thu hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, hay ngày bất kỳ

Quản lý từ xa từ trung tâm đến các chi nhánh chung một hệ thống

Phân loại dịch vụ khách hàng cần làm

Lưu hồ sơ khách hàng

Hẹn ngày đến làm dịch vụ

Mỗi lần khách hàng đến chụp hình lưu lại trên phần mềm

Đến ngày hẹn phần mềm tự động nhắn tin báo khách hàng

Các lần khách hàng đến điều lưu lại lịch sử và loại sản phẩm dùng  trước đó

Xem được đến ngày hẹn có tổng bao nhiêu khách…