Thuần Việt Software rất mong muốn hợp tác với các Công ty phần mềm, Công ty phần cứng, Cửa hàng máy tính… Hoặc các bạn sinh viên am hiểu về lĩnh vực IT để cùng nhau đem sản phẩm chất lượng tốt nhất tới khách hàng cuối.

Là cộng tác viên, đại lý. Bạn sẽ có các quyền lợi:
+ Được cung cấp các tài liệu liên quan tới vấn đề kỹ thuật triển khai hệ thống
+ Được hỗ trợ training sử dụng phần mềm ở mức độ chuyên sâu
+ Được cung cấp tài khoản kiểm soát hệ thống khách hàng
+ Được sử dụng thương hiệu riêng để phát triển thị trường của mình.
+ Và rất nhiều ưu đãi khác…

Để hiểu rõ thêm về cách thức và các chính sách cộng tác viên, đại lý. Vui lòng gửi email về thuanvietsoft@gmail.com.

Trân trọng.