Phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại v4.0

4,500,000 

TẢI VỀ SỬ DỤNG THỬ TRONG 20 NGÀY

Xây dựng trên nền tảng mới, Thuần Việt Mobile v4.0 đem đến một tiện ích khác biệt

1. Quản lý bán hàng với 3 loại hàng: hàng mới, hàng cũ và phụ kiện

2. Quản lý sửa chữa

3. Quản lý kho hàng

4. Quản lý công nợ

5. Tính hoa hồng cho nhân viên kinh doanh và nhân viên kỹ thuật

6. Quản lý thu chi, quản lý quỹ

7. Nhắc việc, cảnh báo hàng tồn kho, công nợ quá hạn, hàng tới hạn bán

8. Quản lý đặt hàng

9. Quản lý hàng đổi trả với mức giá thiết lập trước

10. Quản lý khuyến mại, cộng hàng khuyến mại tự động

11. Quản lý nhân sự, tính lương, chấm công

12. In hóa đơn theo nhiều khổ giấy khác nhau

13. Hệ thống báo cáo đầy đủ

14. Phân quyền theo từng tài khoản

15. Tự động sao lưu dữ liệu

16. Tối ưu hóa cách nhập liệu, tìm kiếm và hiển thị thông minh hơn

17. Cho phép nhập nhiều seri/imei một lúc có chung đơn giá

18. Cho phép nhập liệu bằng cách tìm kiếm các mặt hàng và imei (không bắt buộc phải nhập liệu bằng đầu đọc mã vạch)

19. Tối ưu hóa và cho phép import dữ liệu từ excel

+1 TRIỆU NẾU ĐĂNG KÝ THÊM GÓI XEM BÁO CÁO QUA ĐIỆN THOẠI

Tải về sử dụng thử tại đây