Phần mềm quản lý hiệu thuốc

3,500,000 

Quản lý hiệu thuốc theo chuẩn GPP

+ Quản lý thuốc theo hạn sử dụng, theo lô

+ Quản lý theo toa

+ Quản lý hoạt chất

+ Quản lý xuất nhập tồn kho

+ Quản lý bán hàng

+ Theo dõi công nợ khách hàng

+ Theo dõi công nợ nhà cung cấp