I. QUY TRÌNH CẤP PHẦN MỀM

1. Lựa chọn phiên bản thích hợp với nhu cầu sử dụng

2. Chuyển tiền vào tài khoản, Danh sách các tài khoản xem tại đây

3. Thuần Việt sẽ gửi key kích hoạt (với phần mềm thường), gia hạn tài khoản (với phần mềm đám mây) và chuyển hàng (với sản phẩm phần cứng) ngay sau khi nhận được tiền

4. Tiến hành chỉnh sửa các điểm để phù hợp hơi với nhu cầu sử dụng.

II. BẢO HÀNH BẢO TRÌ

1. Với sản phẩm phần mềm thường

Bản quyền sử dụng mãi mãi

Bảo hành bảo trì, nâng cấp bản mới trong 01 năm tính từ ngày đăng ký bản quyền

Nội dung bảo hành: Xử lý sự cố phần mềm hoặc các phần mềm khác gây ra. Chuyển đổi máy tính, hỏng máy tính (01 lần). Nâng cấp phiên bản mới và hướng dẫn sử dụng hệ thống.

Sau thời gian bảo trì, bạn có thể đăng ký bảo trì thêm, phí hàng năm là 500 nghìn đồng.

2. Bảo hành bảo trì trọn đời với sản phẩm phần mềm điện toán đám mây