BẢNG GIÁ PHẦN MỀM THƯỜNG

PHẦN MỀM

CÀ PHÊ v3

SHOP v7

BIDA v4

NHÀ HÀNG v4

NHÀ HÀNG v6

KARAOKE v4

KARAOKE v6

SM4

MOBILE v4

ĐIỆN MÁY v3

TRÀ SỮA

MASSAGE v6.0

GYM

HOTEL v6.0

SPA V4

TIỆM VÀNG

CẦM ĐỒ

 

BẢN CHUẨN

2.500.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

8.000.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

4.000.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC

             + Phí hỗ trợ và tích hợp hóa đơn điện tử vào phần mềm: 2.000.000đ/ 3 năm

+ Đăng ký bản Chuyên nghiệp (Xem Online báo cáo doanh số từ xa qua điện thoại): 1.000.000 VNĐ

+ Đăng ký thêm 01 bản quyền máy trạm: 1.000.000 VNĐ

+ Đăng ký thêm 01 bản quyền order Máy tính bảng: 1.000.000 VNĐ

+ Chỉnh sửa theo yêu cầu: Báo giá cụ thể theo từng đặc thù.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Bản quyền sử dụng mãi mãi

Bảo hành bảo trì, nâng cấp bản mới trong 01 năm tính từ ngày đăng ký bản quyền

Nội dung bảo hành: Xử lý sự cố phần mềm hoặc các phần mềm khác gây ra. Chuyển đổi máy tính, hỏng máy tính (01 lần). Nâng cấp phiên bản mới và hướng dẫn sử dụng hệ thống.

Sau thời gian bảo trì, bạn có thể đăng ký bảo trì thêm, phí hàng năm là 500.000VNĐ.