Phần mềm quản lý cửa hàng điện máy

3,500,000 

TẢI VỀ SỬ DỤNG THỬ TRONG 20 NGÀY

Phần mềm quản lý cửa hàng điện máy chuyên dành cho các cửa hàng kinh doanh các sản phẩm điện máy

  • Quản lý bán hàng
  • Theo dõi seri
  • Theo dõi bảo hành
  • Theo dõi sửa chữa
  • Quản lý kho hàng
  • Quản lý công nợ
  • Quản lý quỹ – thu chi
  • Báo cáo kết quả kinh doanh – lãi lỗ