BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHẦN MỀM ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

GÓI CLOUD

CƠ BẢN

CHUẨN

CHUYÊN NGHIỆP

GIÁ/ THÁNG

160.000 VNĐ

240.000 VNĐ

500.000 VNĐ

+ Phí đăng ký thêm cửa hàng chi nhánh: 200.000đ/ tháng

+ Cửa hàng chi nhánh chỉ đăng ký được đối với gói CHUẨN  và CHUYÊN NGHIỆP

+ Phí hỗ trợ và tích hợp hóa đơn điện tử vào phần mềm: 2.000.000đ/ 3 năm

Chức năng chi tiết các gói

CƠ BẢN
160,000/tháng
3 người dùng
1 Cửa hàng
App Quản lý và bán hàng trên thiết bị di động
Chỉnh sửa riêng
Hỗ trợ nhập liệu

BÁN HÀNG

Đợt khuyến mại
Quản lý đơn giao
Khách đặt hàng
Báo giá bán hàng
Hóa đơn bán hàng
Khách trả lại hàng
Theo dõi cho thuê

KHO HÀNG

Nhiều kho
Nhập kho
Chuyển kho
Xác nhận xuất bán hàng
Kiểm kê kho
Xuất khác
Tồn kho
Sản xuất
Đặt mua hàng

SỬA CHỮA

Nhận sửa
Kỹ thuật thực hiện
Thanh toán trả khách
Theo dõi sửa chữa

BẢO HÀNH

Nhận bảo hành
Gửi nhà cung cấp
Nhận từ nhà cung cấp
Trả bảo hành

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Nạp thẻ trả trước
Danh sách voucher
Điểm thành viên
Khách hàng tiềm năng
Chăm sóc khách hàng tiềm năng
Chăm sóc khách hàng sau mua

NHÂN SỰ

Đánh giá nhân viên
Chấm công
Tính lương

QUỸ

Phiếu thu
Phiếu chi
Tồn quỹ

QUẢN TRỊ

Người dùng và phân quyền
Thiết lập mẫu in

BÁO CÁO

Báo cáo bán hàng
Báo cáo kho hàng
Báo cáo quỹ
Báo cáo quản trị
Báo cáo đặc thù
Báo cáo khác

TÀI SẢN

Tài sản cố định (nhà, xe...)
Công cụ dụng cụ

KHÁC

Server riêng tốc độ xử lý cao
Liên hệ
Liên hệ
GÓI CHUYÊN NGHIỆP
500,000/tháng
Không giới hạn người dùng
Hỗ trợ chuỗi
App Quản lý và bán hàng trên thiết bị di động
Chỉnh sửa riêng
Hỗ trợ nhập liệu

BÁN HÀNG

Đợt khuyến mại
Quản lý đơn giao
Khách đặt hàng
Báo giá bán hàng
Hóa đơn bán hàng
Khách trả lại hàng
Theo dõi cho thuê

KHO HÀNG

Nhiều kho
Nhập kho
Chuyển kho
Xác nhận xuất bán hàng
Kiểm kê kho
Xuất khác
Tồn kho
Sản xuất
Đặt mua hàng

SỬA CHỮA

Nhận sửa
Kỹ thuật thực hiện
Thanh toán trả khách
Theo dõi sửa chữa

BẢO HÀNH

Nhận bảo hành
Gửi nhà cung cấp
Nhận từ nhà cung cấp
Trả bảo hành

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Nạp thẻ trả trước
Danh sách voucher
Điểm thành viên
Khách hàng tiềm năng
Chăm sóc khách hàng tiềm năng
Chăm sóc khách hàng sau mua

NHÂN SỰ

Đánh giá nhân viên
Chấm công
Tính lương

QUỸ

Phiếu thu
Phiếu chi
Tồn quỹ

QUẢN TRỊ

Người dùng và phân quyền
Thiết lập mẫu in

BÁO CÁO

Báo cáo bán hàng
Báo cáo kho hàng
Báo cáo quỹ
Báo cáo quản trị
Báo cáo đặc thù
Báo cáo khác

TÀI SẢN

Tài sản cố định (nhà, xe...)
Công cụ dụng cụ

KHÁC

Server riêng tốc độ xử lý cao
Liên hệ

CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC

Phí khởi tạo: Đang miễn phí

Chỉnh sửa theo yêu cầu: Báo giá cụ thể theo từng đặc thù

Server riêng tốc độ xử lý cao: Liên hệ

Mô hình Nhà phân phối: sử dụng gói chuyên nghiệp trở lên