Phần mềm chạy trên nền tảng Windows là ứng dụng cài đặt vào hệ điều hành của bạn.

Ưu điểm:

Tốc độ nhanh

Tích hợp tốt các phẩn cứng: Máy in mã vạch, đầu đọc mã vạch, đầu đọc thẻ từ, đầu đọc thẻ cảm ứng, máy hiển thị giá, cân điện tử, màn hình phụ…

Có thể chạy LAN nội bộ

An toàn về tính bảo mật do chỉ bạn quản lý dữ liệu của bạn.

Nhược điểm

Khi cài lại windows cần cài đặt lại phần mềm để chạy